MoreLocale 2

2.3.1

เปลี่ยนภาษาบนสมาร์ทโฟนของคุณ

5.0

3

615.5k

ให้คะแนนแอป

MoreLocale 2 เป็นแอปที่คุณต้องติดตั้งบน Android ของคุณ ในกรณีที่คุณมีปัญหาทางด้านการตั้งค่าเปลี่ยนภาษา ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาบนอุปกรณ์ของคุณได้ แต่คุณจะต้องรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณเพื่อท่ีจะใช้งานเครื่องมือนี้

MoreLocale 2 เป็นแอปที่มีประโยชน์มาก ๆ ยิ่งถ้าคุณซื้ออุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณจากต่าง ๆ ประเทศและไม่สามารถเข้าใจภาษาที่ถูกติดตั้งมากับเครื่องแล้วหละก็ เพียงแค่ติดตั้งแอปนี้ เลือกภาษา และรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นเครื่องมือก็จะถูกเซ็ตเป็นที่เรียบร้อย
สิ่งจำเป็น

รองรับแอนดรอยด์ 2.1 หรือสูงกว่า

Uptodown X